SZKOLENIA             ANALIZY           USŁUGI DORADCZE

 


Krakowska Szkoła Biznesu od wielu lat prowadzi usługi doradcze dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, instytucji publicznych. Zakres doradztwa może obejmować wszystkie obszary, w których specjalizuje się Szkoła w ramach prowadzonych studiów podyplomowych, tj.:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem (restrukturyzacja, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji, analizy strategiczne, controlling przedsiębiorstwa, sporządzanie business planów, projektowanie i analiza systemów logistycznych, prowadzenie audytu wewnętrznego, projektowanie systemów jakości),
  • Fundusze strukturalne (sporządzanie wniosków, zarządzanie funduszami strukturalnymi zarówno w przedsiębiorstwach jak i jednostkach finansów publicznych),
  • Zarządzanie w jednostkach finansów publicznych (strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, poprawa efektywności funkcjonowania, zarządzanie personelem w jednostkach finansów publicznych)


W ramach powyższych zagadnień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia programu szkoleń zgodnie z procedurą proponowaną przez Szkołę. Wszystkie osoby biorące udział w analizach i prowadzące szkolenia są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są to osoby mające doświadczenie w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Osoby prowadzące analizy i szkolenia są dobierane z uwzględnieniem ich zainteresowań i doświadczenia badawczego oraz specyfiki funkcjonowania instytucji zlecającej.


Zleceniodawcy proszeni są o wypełnienie formularza na stronie internetowej: ksb.uek.krakow.pl lub telefoniczny kontakt z sekretariatem Szkoły. Każde szkolenie lub usługa doradcza jest dostosowana do wymagań zlecającego. Terminy wykonania oraz ceny także są uzgadniane indywidualnie między stronami.
 


Partnerzy:

 

 

 

 

Oddział Częstochowa

Oddział Bielsko-Biała

 Licznik odwiedzin:
1985867