Studia podyplomowe - kierunki, ceny.

  • Nowy cennik obowiązuje od 12 maja 2009 r.
  • Podane poniżej ceny nie obejmują  opłaty rekrutacyjnej.
  • Opłata rekrutacyjna za studia - 200 PLN


NOWE KIERUNKI STUDIÓW!!!

 

Coaching w biznesie - 8 000 zł

Zarządzanie turystyką międzynarodową - 4 500 zł

Szkoła trenerów biznesu - 8 000 zł

Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją - 4 500 zł

Finanse i rachunkowość międzynarodowa - przygotowanie do egzaminów ACCA

Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF - 4 900 zł

Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działaności gospodarczej i finansowej - 3 950 zł

 

Dziennikarstwo ekonomiczne                                              

 4 200 PLN

Psychologia w biznesie  4 500 PLN
Zarządzanie projektami

 4 500 PLN

 

NIERUCHOMOŚCI

Kierunek

Cena

Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości 3 950 PLN
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 3 600 PLN
Szacowanienie nieruchomości - rekrutacja raz w roku, od semestru zimowego 3 500 PLN
Zarządzanie nieruchomościami 3 600 PLN

 

ZARZĄDZANIE

Kierunek

 Cena     

Zarządzanie klubem sportowym 3 950 PLN
Zarządzanie środowiskowe 3 950 PLN
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki gospodarcze 3 950 PLN
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki finansów publicznych 3 950 PLN

 

PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK

Kierunek

Cena

Handel i zarządzanie sprzedażą  

4 200 PLN

Handel międzynarodowy

3 950 PLN

Marketing

4 100 PLN

Public relations

3 950 PLN

Zintegrowane systemy logistyczne w firmie

4 100 PLN


ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek

   Cena    

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne - rozmiar: 420.7 Kb, data dodania: 05.03.2009 prezentacja kierunku

5 800 PLN
Bankowość 4 000 PLN
Controlling i finanse przedsiębiorstw 4 600 PLN
Rachunkowość i finanse (dla początkujących) 6 800 PLN
Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) 4 900 PLN
Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową 4 100 PLN
Skarbowość 3 950 PLN
Ubezpieczenia gospodarcze 3 950 PLN
Zarządzanie finansami firmy 4 100 PLN
 
ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kierunek

Cena      

Administracja publiczna

3 950 PLN

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3 950 PLN

Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego

3 950 PLN

Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych

4 050 PLN


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Kierunek

Cena      

Doradztwo zawodowe

3 850 PLN

Projektowanie systemów jakości w firmie

3 950 PLN

Ekonomika i zarządzanie firmami

3 950 PLN

Informatyka ekonomiczna

6 150 PLN

Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

3 950 PLN

Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)

3 850 PLN

Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych 

4 200 PLN

Zarządzanie małymi i średnimi firmami

3 950 PLN

Zarządzanie personelem

4 250 PLN

Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie

4 500 PLN

Zarządzanie sfera usług medycznych

4 200 PLN


STUDIA EUROPEJSKIE

Kierunek

Cena       

Europeistyka i ukrainistyka

3 950 PLN

Europejskie studia menedżerskie

6 500 PLN

Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej  

3 950 PLN

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Kierunek

Cena      

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych

3 950 PLN

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

3 950 PLN

 

- WYBRAŁEM KIERUNEK STUDIÓW

- JAK SIĘ ZAPISAĆ?


Dni i godziny zajęć.

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

  • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
  • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

  • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00 oraz
  • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

Partnerzy:

 

 

 

 

Oddział Częstochowa

Oddział Bielsko-Biała

 Licznik odwiedzin:
1984692