Szanowni Państwo!

 

II Kongres MBA już za nami. W tym roku, przedsięwzięcie, które odbyło się w dniach 19-20 maja, zgromadziło 150 osób. Gościliśmy słuchaczy i absolwentów programów MBA z całej Polski, kadrę zarządzającą i dydaktyków programów, partnerów z uczelni zagranicznych (Stockholm University Business School, St Gallen Business School, Grand Valley School of Business), przedstawicieli biznesu.

 

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, bez których nie udałoby się zbudować tego przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności kierujemy do szanownych prelegentów za niezwykle ciekawe prezentacje oraz cenne uwagi i wskazówki, nie tylko natury biznesowej. Dziękujemy uczestnikom, którzy odpowiedzieli na inicjatywę Szkoły i swym przybyciem potwierdzili sens i potrzebę tego typu spotkań. Dziękujemy Sponsorom i Patronom Medialnym za wsparcie, którego udzielili Szkole przy organizacji i promocji Kongresu. W końcu, słowa podziękowania należą się grupie organizatorów (pracowników Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Centrum Rozwoju i Promocji oraz stażystów), którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracowali nad przygotowaniem tego szczególnego spotkania.

 

Idea, która przyświeca nam od początku, to integracja środowiska MBA, budowa platformy współpracy, wymiany doświadczeń. Kongres to jedno z narzędzi tej platformy, innym jest Forum MBA Polska. Powstanie forum, jego misja i zakres działań zależą od Państwa inicjatywy. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie deklaruje wsparcie organizacyjne i merytoryczne w powołaniu Forum. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Programów MBA (e-mail: mba@ae.krakow.pl). Zapraszamy również z na spotkania Klubu MBA. Kolejne już 24 czerwca 2006 b.r.

 

 

            

Z poważaniem 

 

dr Piotr Buła                                                                                                  

Dyrektor                                                                                      

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania

 

Magdalena Petryniak

Koordynator Projektu


WSPÓŁORGANIZATOR

 

 

Partnerzy naukowi

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY

 

 

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 

 

 

 

 

PARTNERLicznik odwiedzin:
1984695