Dokumentacja wymagana przy zapisie.

  • podanie, list motywacyjny
  • kwestionariusz osobowy ()
  • 3 fotografie formatu legitymacyjnego
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • dodatkowo kserokopie dokumentów: świadectwa ukończenia kursów, listy rekomendacyjne, dyplomy, opinie
  • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej (bezzwrotnej), w kwocie 150 Euro na konto Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO na rachunek:

BPH SA nr 28 1060 0 076 000 0 3210 00 15 2457

 

Pracodawca lub inne instytucje dokonują płatności w PLN na rachunek: 
BPH SA nr 83 1060 0 076 000 0 3310 00 15 8984

  • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy - karta zgłoszenia na studia MBA ( rozmiar: 118 Kb, data dodania: 10.04.2008 do pobrania)

rozmiar: 224.63 Kb, data dodania: 31.07.2007 Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

 

Kompletne dokumenty prosimy składać osobiście w Biurze Programów MBA, w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres:


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków


Biuro Programów MBA
pawilon E, parter, pokój 079 (wejście przez pawilon C)
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00 - 17.00
Sekretariat Szkoły
pawilon E, parter, pokój 078 (wejście przez pawilon C)
Godziny otwarcia: wtorek-czwartek 9.00 - 16.00, piątek 9.00 - 18.00


Partnerzy:

 

 

 

 

Oddział Częstochowa

Oddział Bielsko-Biała

 Licznik odwiedzin:
1903133